Despre

Este un utilaj folosit pentru separarea pneumatică. Această metodă de separare constă în menținerea particulelor mari pe site și antrenarea particulelor ușoare de un curent ascendent de aer. Tararul aspirator realizează o astfel de separare, folosind pentru cernere trei site montate pe o ramă și prevăzute cu colectoare, iar pentru antrenarea particulelor ușoare, un curent de aer care străbate masa de cereale, după ce a fost aspirat prin fantele utilajului. Este folosit în industria morăritului pentru separarea impurităților din masa de cereale.

 

 Fig. 3.4 Tararul aspirator

 


Video


Exercitii

1. Indicați tipul de separare care se realizează în tararul aspirator.
2. Precizați domeniile de utilizare ale tararului.


Raspunsuri


1. Tararul aspirator realizează separarea pneumatică a produselor solide.
2. Se utilizează în industria morăritului și a berii pentru separarea impurităților ușoare din masa de cereale.