Transportoare pneumatice

Despre

Este un aparat care face parte din instalația de transport pneumatic a produselor solide. Transportul pneumatic se bazează pe proprietatea unor produse (granule, pulberi) de a căpăta în amestec cu un gaz, de obicei aer, proprietăți apropiate de cele ale fluidelor. Instalațiile de transport pneumatic sunt întâlnite în mori, în mălțării și în fabricile de ulei. Ciclonul este folosit pentru separarea aerului de particulele solide fine care au fost transportate. 

 

Fig. 1.11 Ciclonul separator centrifugal