Exercitii

1. Indicați tipul de separare care se realizează în tararul aspirator.
2. Precizați domeniile de utilizare ale tararului.