Exercitii

1. Indicați grupa de transportoare în care se încadrează transportorul cu role.
2. Precizați domeniul de utilizare al transportorului cu role, în industria alimentară.