Despre

Sunt utilaje care realizează separarea prin filtrare, în câmp gravitațional a amestecurilor eterogene lichide (lichid-solid). Aceste filtre separă particulele solide aflate în suspensie în mediile dispersate lichide. Pot fi simple sau prevăzute cu agitator care asigură afânarea precipitatului și evacuarea lui la sfârșitul operației. Se utilizează în industria berii pentru filtrarea mustului de bere.

 

 Fig. 4.6 Filtre deschise