Despre

Sunt utilaje care realizează separarea prin filtrare, în câmp gravitațional a amestecurilor eterogene gazoase (gaz-solid). Aceste utilaje rețin particulele solide din amestecuri gazoase pe suprafața de filtrare. Se utilizează în industria uleiului și în industria morăritului pentru separarea particulelor solide (praf, particule de făină) din aer.

 

Fig. 4.5 Filtre pentru amestecuri eterogene gazoase