Filtrarea în câmp gravitațional

Despre

Sunt utilaje care realizează separarea prin filtrare, în câmp gravitațional a amestecurilor eterogene lichide (lichid-solid). Aceste filtre separă particulele solide aflate în suspensie în mediile dispersate lichide. Pot fi simple sau prevăzute cu agitator care asigură afânarea precipitatului și evacuarea lui la sfârșitul operației. Se utilizează în industria berii pentru filtrarea mustului de bere.

 

 Fig. 4.6 Filtre deschise

 

Despre

Sunt utilaje care realizează separarea prin filtrare, în câmp gravitațional a amestecurilor eterogene gazoase (gaz-solid). Aceste utilaje rețin particulele solide din amestecuri gazoase pe suprafața de filtrare. Se utilizează în industria uleiului și în industria morăritului pentru separarea particulelor solide (praf, particule de făină) din aer.

 

Fig. 4.5 Filtre pentru amestecuri eterogene gazoase