Despre

Sunt aparate folosite pentru separarea prin sedimentare a amestecurilor eterogene gazoase (gaz-solid), în câmp gravitațional. Sunt niște încăperi obișnuite care pot fi simple, prevăzute cu pereți speciali numiți șicane sau prevăzute cu lanțuri, în care amestecul gazos care pătrunde, se separă în cele două componente: gaz și solid (particule de praf, de făină).

 

 Fig. 4.1 Camere de desprafuire